Възложител
Арко Риъл Естейт
Местоположение
гр. София, бул. Мадрид и ул. Черковна