Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/dikrilco/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203
За ДИКРИЛ Консулт ЕООД - ДИКРИЛ Консулт ЕООД

За ДИКРИЛ Консулт ЕООД

Author

КОИ СМЕ НИЕ?

ДИКРИЛ Консулт ЕООД е водеща българска мултидисциплинарна консултантска компания, която предоставя комплексни услуги и решения в областта на инвестиционните строителни проекти и оценяването на активи и пасиви.
Основната дейност на фирмата обхваща упражняване на строителен надзор, оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания в проектирането, дейности по енергийна ефективност и кадастър, инвеститорски и строителен контрол на банково проектно финансиране и оценки на всички видове активи и пасиви.

Дружеството е оправомощено за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор.

Дружеството ни е сертифицирано за дейности по енергийна ефективност.

Дружеството ни е сертифицирано да извършва оценителска дейност.

Защо да изберете нас?

Ние работим за нашите клиенти като се стремим да им помогнем в решаването на текущи и бъдещи проблеми.

Нашите услуги са детайлни и включват цялостни проектни и програмни решения.

Нашите експерти – архитекти, инженери, икономисти, консултанти по управление на проекти, юристи и други специалисти, покриват широк спектър от дисциплини, по които работим с нашите клиенти.

Ние се базираме на опита, интелигентността, въображението и гъвкавостта на нашите хора.

ДИКРИЛ Консулт ЕООД има възхитителна репутация за доставка на качество в срок и в рамките на бюджета.

Ние изграждаме репутация относно новаторски решения за трудни проблеми от 1997 година.

Мултидисциплинарният екип на ДИКРИЛ Консулт ЕООД извършва консултации от клонове в цяла България.

ДИКРИЛ Консулт ЕООД е Консултантът от българска страна, съвместно с международните консултанти WSAtkins International Limited, COWI, TYPSA, BCEOM & GOPA, по проекта на Европейската общност и Република България – „Оценка на различията и предложение за хармонизация на Българското строително и надзорно законодателство и международните стандартни форми за строителни договори/FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT/ и европейските тръжни правила /Practical Guide for PHARE, ISPA and SAPARD/.

ДИКРИЛ Консулт ЕООД изготви Методика за оценка на правото на строеж върху морското дъно по възлагане от МРРБ.

ДИКРИЛ Консулт ЕООД е консултантът по оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания по проекта Южен поток.

Нашата Визия

„С професионализъм и лоялност към високо качество и доверие!“

Ние целим да предоставяме висококачествени услуги с цел да помагаме на нашите клиенти да вземат своите правилни решения.

Да бъдем иновативни и надеждни с дългогодишен опит и доказани успехи –това ни позволява да се стремим към съвършенство във всичко, което правим.

Мисия

 • Допринасяме за добрите практики по управление проектите на нашите клиенти.
 • Подържаме дългогодишни отношения с нашите доверени сътрудници и клиенти.
 • Следим иновациите и ги имплементираме в растеж и просперитет за нашите служители и клиенти.
 • Подкрепяме лидерските качества в нашите служители.
 • Да бъдем фирма, в която хората искат да работят.
 • Да допринасяме за икономическото и инфраструктурно развитие на страната

Нашите ценности

 • Ние държим да поддържаме най-високите етични стандарти във всички аспекти на нашия бизнес
 • Нашите експерти са мотивирани и се стремят към висок професионализъм и и даване на иноватиовни решения
 • Екологично и социално съзнание
 • Да участваме в решения за устойчиво развитие и подобряване на живота на хората

Нашите клиенти и партньори

ДИКРИЛ Консулт ЕООД е консултант на редица банкови институции като извършва експертни оценки на територията на цялата страна, както и инвеститорски и строителен контрол по банково проектно финансиране.

ДИКРИЛ Консулт ЕООД е консултант в областта на строителството като упражнява дейности като оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, инвеститорски контрол, обследване на сгради за ЕЕ и оценка съответствието на проекти по ЕЕ и управление на строителни инвестиционни проекти.

Множеството разнородни проекти, успешно изградени с партньорството на ДИКРИЛ Консулт ЕООД, свидетелстват за професионалния ни подход, целеустременост и експертиза да предоставяме правилните, ефикасни и завършени решения на редица предизвикателства в строителния процес, изпълнението и въвеждането в експлоатация на Вашия проект.

История

Създадена през 1997 година и в същата година лицензирана за извършването на оценителски дейности, „ДИКРИЛ Консулт“ ЕООД е сред пионерите в предлагането на комплексни услуги в областта на инвестиционни строителни проекти, включително инженерно консултантство и оценка на различни видове имущество, материални и нематерилни активи и пасиви.

Сред водещите фигури в 20-годишната история на ДИКРИЛ е основателят на компанията Димитър Кръстев, който е собственик от 1997 г. до 2017 г. и настоящ съуправител, Пламен Кръстев, който допринася съществено за развитието на компанията като прокурист от 1998 г. до 2012 г. Управлението на дружеството е фамилно и до днес.

В първите си години, ДИКРИЛ предлага услуги в няколко сектора, извършвайки експертизи в областта на строителството, оценки на различни видове активи, както и на цели предприятия, подготвяне на документи за банково финансиране, застраховане и други. С въвеждането на закона за строителен надзор през 1999 г., ДИКРИЛ успява да разшири дейността си и в тази посока, упражнявайки независим строителен надзор в проектирането и строителството.

Благодарение на професионалната си отдаденост и стремеж, ДИКРИЛ успява да спечели доверието и да осъществи редица успешни партньорства с водещи международни компании, сред които София Бевъридж Къмпани (Кока Кола България), Крафт Фуудс, Ипома АД, Българска роза АД – Пловдив и други. След по-малко от 2 години от създаването си, „Дикрил Консулт“ бе изградила свои клонове и работни групи в по-големите населени места в Северозападна и Централна България.

След дългия път, който компанията ни е изминала, за да се превърне в лидер, ние продължаваме да разширяваме мрежата си в цялата страна, партнирайки си с експерти в различни области и предлагайки качествени услуги с опит, иновативност и лоялност към нашите клиенти.

Нашите удостоверения за качество и професионализъм:

Нашата компания:

 • е сертифицирана от Камара на независимите оценители в България;
 • е осигурена с REV (Recognised European Valuer);
 • притежава Удостоверение от ДНСК при МРРБ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;
 • притежава Удостоверение за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
 • e сертифицирана Системи за Управление - ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001;
 • е член на Камара на професионалните оценители /КПО/

Новини

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 453 495,45 евро/ 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.
ДИКРИЛ Консулт ЕООД кандидатства по програмата и бе одобрено за максималния размер от 10 000 лева като договорът се сключи на 2.09.2020 и изтича на 2.12.2020 г. Подкрепата оказва положителен ефект в дейността на дружеството и освен, че дава възможност за запазване на добро партньорство с доставчици и контрагенти, осигури стабилност на работните места.