Възложител
Арко Риъл Естейт
Местоположение
гр. София, ул. Казбек