Възложител
БУДЕВ ЕООД
Местоположение
гр.София - ж.к. Манастирски ливади
Дейност
Оценка на съответствие на проектите и строителен надзор