Строителен надзор

В основата на консултантските услуги, които ДИКРИЛ Консулт ЕООД предлага, е упражняване на строителен надзор по време на изграждането на Вашия инвестиционен проект. Ние следим за качествено и законосъобразно изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като с нас Вие ще имате широк поглед и гарантиран контрол върху процесите от началото на проекта до окончателното му въвеждане в експлоатация.

Екипът ни от опитни професионалисти ще работи в тясно сътрудничество с Вас или с Ваш представител, с изпълнителя на СМР, проектантския колектив и контролните органи, за да сме сигурни, че всички нормативни изисквания и Ваши предпочитания ще се изпълнят в срок и законосъобразно.