Координатор на безопастност и здраве

Осигуряването на сигурност по време на работа и при изпълнението на всеки строителен проект е фундаментално задължение и законово изискване, за което може да разчитате на екипа на ДИКРИЛ Консулт ЕООД.

Тази част от нашата услуга цели да отговори на всички необходими правила и законови разпоредби по осигуряването на безопасността и здравето на участниците в процесите при изпълнението на всеки строителен обект. Изпитаните практики в дългогодишния ни опит предостават ефективно решение в този аспект.